viễn thông

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ SMS 16:35 | 30/07/2014
  • Ngày 25/07/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BTTTT về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) trên mạng viễn thông di động mặt đất, quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BTTTT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn