Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

viết tắt

  • Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn 15:58 | 26/09/2016
  • Chị Kiều Mỹ Hạnh có thắc mắc như sau: “Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài thì người bán được phép viết tắt trên hóa đơn cho ngắn gọn hay không? Ví dụ như “Thị xã” có được viết tắt thành “TX” hay không?” Toàn bộ danh mục những từ được ...
  • Các từ được viết tắt trên hóa đơn 12:47 | 06/09/2013
  • TVPL - Hiện tại, có khá nhiều trường hợp hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối khi kê khai thuế GTGT, thuế TNDN do viết tắt hoặc rút gọn chỉ tiêu tên, địa chỉ người mua, người bán.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn