Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

vay vốn

  • Thời hạn cho vay ưu đãi với NLĐ có thể lên đến 10 năm 16:05 | 15/03/2019
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó đề xuất nâng thời hạn cho vay vốn ưu đãi.
  • Sửa quy định trả nợ đối với một số khoản vay đóng tàu 14:14 | 30/01/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ; Thông tư số 13/2016/TT-BTC ; Thông tư số 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến một số chính sách phát triển thủy sản, trong ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn