Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

vốn nhà nước

  • Xác định vốn nhà nước tại công ty cổ phần 08:14 | 21/12/2018
  • Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Hưng, Công ty cổ phần Lilama 5 (Thanh Hóa) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc xác định vốn nhà nước tại công ty cổ phần.
  • Quy định về vốn Nhà nước giữa các luật 09:34 | 14/07/2018
  • Liên quan đến vệc quy định về vốn Nhà nước giữa các luật: Đấu thầu, Xây dựng, Đầu tư công, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1656/BXD-HĐXD gửi Bộ Tài chính.
  • Tiêu chí phân loại doanh nghiệp có vốn nhà nước 11:13 | 05/01/2017
  • Ngày 28/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn