vốn nước ngoài

  • 08:15 | 31/01/2012
  • Theo yêu cầu Bộ Xây dựng trước ngày 1/2/2012 tới, các đơn vị liên quan các dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài phải gửi báo cáo tình hình triển khai dự án.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn