App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

vốn ODA

  • Nguyên tắc quản lý tài chính dự án sử dụng vốn ODA 09:33 | 13/10/2016
  • Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2016/TT-BTC về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
  • Điều kiện dự án được bố trí vốn ODA 09:34 | 15/09/2016
  • Vừa qua, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi.
  • Phải có trách nhiệm với tiền thuế của dân 08:39 | 26/08/2016
  • Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) niên độ 2014 cho thấy, tình trạng lập dự toán không đầy đủ, danh mục dự án đề xuất bố trí vốn không sát với thực tế nên phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch vốn vẫn tiếp tục tái lặp.
  • Thúc đẩy giải ngân vốn ODA 16:09 | 17/04/2014
  • Ngày 10/4 vừa qua, VPCP đã có Thông báo 149/TB-VPCP công bố kết luận của Phó Thủ tướng về hoạt động giải ngân các chương trình ODA, vốn vay ưu đãi trong thời gian qua.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn