Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

vị trí việc làm

  • 02 TTHC về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 17:09 | 11/01/2021
  • Ngày 06/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 14/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn