Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

về hưu sớm

Những trường hợp được về hưu sớm (về hưu trước tuổi) và các chế độ chính sách dành cho nhóm đối tượng này:

  • 45 tuổi có về hưu được năm 2017? 15:25 | 27/07/2017
  • Bà Nguyễn Thị Hiền (TP. Hà Nội) năm nay 45 tuổi, đóng BHXH, BHYT được 17 năm 9 tháng. Năm 2017, muốn nghỉ hưu trước tuổi. Bà Hiền hỏi, bà được hưởng bao nhiêu % lương hàng tháng? Chế độ hưởng lương hưu và hưởng BHYT dài hạn hay có hạn?
  • Người về hưu sớm hưởng lương thế nào? 08:07 | 12/11/2016
  • Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (TP. Đà Nẵng) sinh này 30/12/1963, có thời gian đóng BHXH từ tháng 9/1984 đến nay, giám định y khoa tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67%. Bà Thủy nghỉ 6 tháng không hưởng lương, hiện vừa giảng dạy vừa điều trị nội và ngoại ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn