văn bản hết hiệu lực

  • Danh mục VBQPPL lĩnh vực đất đai hết hiệu lực toàn bộ 09:17 | 07/02/2020
  • Ngày 30/01/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 246/QĐ-BTNMT công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn