văn bản hành chính

  • Nguyên tắc ký ban hành văn bản hành chính 15:33 | 03/02/2021
  • Nguyên tắc ký ban hành văn bản hành chính bao gồm thẩm quyền ký, màu mực được dùng ký được quy định tại Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, cụ thể:
  • Đề xuất bãi bỏ 10 loại văn bản hành chính 09:18 | 20/08/2019
  • Bộ Nội vụ vừa công bố Dự thảo Nghị định về công tác Văn thư, trong đó đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn