triệt phá

  • 08:22 | 12/09/2011
  • Trường gà hoạt động công khai ngay cạnh trụ sở Ủy ban và công an phường trong một thời gian dài. Thậm chí từ cửa sổ của 2 cơ quan công quyền này cũng có thể... xem gà đá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn