trình độ chuẩn

  • Trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm GDNN công lập cấp huyện 09:02 | 06/10/2020
  • Theo Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập cấp huyện, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập cấp huyện được quy định như sau:
  • Kiểm soát trường đại học yếu kém qua Khung trình độ quốc gia 08:36 | 29/10/2019
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến đến năm 2021 sẽ hoàn thành xây dựng chuẩn đẩu ra và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực: Sức khỏe, Kỹ thuật, Kế toán-Tài chính, Du lịch, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn