Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

trái phiếu doanh nghiệp

  • Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 01/9/2020 11:31 | 10/07/2020
  • Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Theo Nghị định 81/2020/NĐ-CP ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn