Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

trách nhiệm bồi thường

  • Cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường của NN 15:11 | 16/03/2013
  • Theo Thông tư 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP, các văn bản sau cũng có giá trị xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ nhằm làm căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn