Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

tinh gọn bộ máy

  • Ngành Hải quan tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động 07:58 | 30/11/2019
  • Những kết quả trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong 2 năm qua cho thấy, Tổng cục Hải quan đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và các chỉ đạo của Bộ Tài chính về sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức của các đơn vị Hải quan để nâng cao hiệu ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn