tin học

  • Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức 15:05 | 05/10/2016
  • Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Cụ thể là căn cứ vào các văn bản nêu sau: Công văn 1814/SNV-ĐTBDTD về điều kiện ngoại ngữ, tin học dự tuyển công chức, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn