tien luong

  • Các khoản bị trừ vào tiền lương 2016 15:19 | 18/01/2016
  • Bạn Nguyễn Thị Tình (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có hỏi: “Trong năm 2016, những khoản nào sẽ bị trừ vào tiền lương của người lao động?”. >> Quy định mới về tăng lương từ năm 2016 >> Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH
  • Xếp lương lao động hợp đồng đơn vị sự nghiệp công lập 08:32 | 07/12/2015
  • Bà Vũ Thị Vui hỏi: Đơn vị sự nghiệp công lập có phải trả lương và đóng BHXH theo mức lương tối thiểu vùng cho những trường hợp lao động hợp đồng không? Có phải xếp lương cho những trường hợp này theo thang bảng lương dành cho viên chức để đóng BHXH ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn