tiền nợ thuế

  • Không làm thủ tục hải quan nếu còn nợ thuế 09:04 | 23/11/2013
  • Tổng cục Hải quan ngày 20.11 có công văn 6998/TCHQ-VP chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện một số giải pháp cấp bách từ nay đến cuối năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
  • 08:43 | 21/02/2012
  • - Luật quản lý Thuế sửa đổi sẽ được bổ sung quy định nộp dần tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp đủ tiền thuế một lần.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn