Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

tiền mặt

  • Thanh toán không tiền mặt: Nhiều trở ngại! 09:40 | 30/08/2018
  • Từ năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1726/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Tới đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đẩy mạnh thanh ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn