Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

tiền lương làm thêm giờ

  • Tiền lương làm thêm giờ từ 2021 sẽ được tính thế nào? 09:26 | 12/06/2020
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, trong đó quy định chi tiết về tiền lương làm thêm giờ.
  • Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ năm 2020 10:00 | 07/05/2020
  • Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc của người lao động (NLĐ) ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. NLĐ làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ, cách tính tiền ...
  • Tính trả lương ngày nghỉ hàng năm thế nào? 08:15 | 15/04/2015
  • Công ty TNHH MTV may mặc Việt – Pacific (Hà Nội) đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải đáp về cách tính trả lương ngày nghỉ hàng năm và tính phép năm trong thời gian thử việc.
  • Các bên cùng... bối rối! 09:56 | 20/01/2015
  • Nhiều điều luật chưa có hướng dẫn thi hành khiến cả chính quyền và doanh nghiệp lúng túng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn