Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

tiền lương 2020

  • Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, VC từ 01/7/2020 09:43 | 08/04/2020
  • Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn