tiền chậm nộp

  • Tiền chậm nộp được tính từ thời điểm nào? 10:58 | 23/08/2018
  • Khi tính tiền chậm nộp là phải xác định được số ngày chậm nộp, theo đó, việc xác định số ngày chậm nộp chỉ xác định được khi DN đã nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước và DN vẫn phải tự xác định số tiền chậm nộp để nộp cùng khi nộp tiền nợ thuế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn