Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

tiết kiệm năng lượng

  • Điều kiện kiểm toán năng lượng 07:05 | 09/07/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kiểm toán năng lượng.
  • Tiến tới cấm sản xuất, tiêu thụ bóng đèn sợi đốt 16:54 | 01/04/2014
  • Tại Thông báo số 136/TB-VPCP về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương đề xuất lộ trình giảm, tiến tới cấm sản xuất, tiêu thụ bóng đèn sợi đốt trên thị ...
  • Hạn chế NK công nghệ, máy móc, thiết bị cũ 15:05 | 14/08/2013
  • Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn