tiêu thụ đặc biệt

  • Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế 09:40 | 24/06/2017
  • Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính ban hành 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể như sau: Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế ...
  • Những nội dung chủ yếu của chính sách thuế mới năm 2016 14:46 | 30/09/2016
  • Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất, xây dựng và triển khai đồng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn