Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

thuốc BHYT

  • Thêm 01 thuốc điều trị HIV/AIDS thuộc phạm vi BHYT chi trả 15:10 | 28/11/2020
  • Thông tư 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.
  • Bổ sung Danh mục thuốc được BHYT chi trả từ 15/01/2021 09:28 | 28/11/2020
  • Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.
  • Hoàn trả tiền thuốc tự mua ngoài do Bệnh viện không cung ứng đủ 15:07 | 27/10/2018
  • Con của bà Trần Hoa (Lâm Đồng) bị bệnh dậy thì sớm đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, 4 tuần tiêm thuốc 1 lần, nhưng lần vừa qua Bệnh viện báo hết thuốc BHYT nên bà phải đóng tiền mua thuốc ngoài. Bà Hoa hỏi, con của bà có được hưởng lại ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn