Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

thuế tài nguyên

  • Sẽ ban hành khung giá tính thuế tài nguyên mới 16:32 | 17/10/2019
  • Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, địa phương theo quy định. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành trong ...
  • Đề xuất tăng mạnh thuế khoáng sản 08:42 | 29/05/2013
  • Theo dự thảo Nghị quyết về Biểu mức thuế suất tài nguyên đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, thuế suất các loại khoáng sản sẽ tăng lên đáng kể. Với mức tăng thuế này, dự kiến nguồn thu ngân sách từ thuế tài nguyên tăng lên khoảng 508,6 tỷ đồng/năm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn