App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

thuế phí lệ phí

  • Thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài 10:59 | 14/08/2014
  • Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh và có thu nhập tại VN.
  • Biểu thuế GTGT mới đối với hàng nhập khẩu 15:54 | 28/07/2014
  • Từ 10/8/2014 sẽ áp dụng Biểu thuế GTGT mới ban hành theo Thông tư 83/2014/TT-BTC đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo Danh mục hàng hoá NK VN ban hành bởi Thông tư 156/2011/TT-BTC.
  • Mức thu phí thẩm tra xây dựng 09:23 | 03/07/2014
  • Vừa qua, BTC ban hành Thông tư 75/2014/TT-BTC về việc thu, nộp phí thẩm tra xây dựng đối với công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP.
  • Thay đổi mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán 15:38 | 17/06/2014
  • Mức thay đổi được quy định bởi Thông tư 67/2014/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn