thuế phí lệ phí

  • Lưu ý mới về quy định thu tiền sử dụng đất 08:17 | 03/02/2021
  • Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn