Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế nhập khẩu

  • Chính sách thuế với hàng NK để sản xuất XK 08:05 | 27/05/2019
  • Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và Công ty TNHH Les Gants Việt Nam về vướng mắc xử lý thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất XK của DN này.
  • Dự kiến điều chỉnh thuế nhập khẩu một số xe ô tô tải 14:16 | 16/04/2019
  • Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài ...
  • Đề xuất tăng thuế nhập khẩu xe tải 07:49 | 19/03/2019
  • Để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng ô tô tải đông lạnh, ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, ô tô xi téc; ô tô chở xi ...
  • Chính sách thuế với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính 14:44 | 02/03/2019
  • Trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) thuê tài chính và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thì ...
  • Đề xuất đưa thuế nhập khẩu nhiều loại khoáng sản về 0% 09:37 | 18/02/2019
  • Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn