thuế giá trị gia tăng

  • Đã hợp nhất tất cả Thông tư về thuế GTGT vào 01 văn bản 10:16 | 10/11/2016
  • Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc theo dõi, áp dụng pháp luật về thuế giá trị gia tăng, nay THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất tất cả các Thông tư về thuế giá trị gia tăng vào 01 văn bản. File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn ...
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB 08:18 | 14/09/2016
  • Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa ...
  • Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về thuế 09:11 | 30/07/2016
  • Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế . Toàn văn File PDF của ...
  • Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 08:11 | 02/10/2015
  • Cử tri tỉnh Kiên Giang cho rằng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nhưng Luật Thuế GTGT năm 2008 chỉ quy định về đối tượng chịu thuế ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn