Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

thuế TTĐB

  • Chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK sắp có hiệu lực 10:57 | 14/03/2017
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu những chính sách mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT), tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nhập khẩu (NK) sắp có hiệu lực thi hành. Toàn văn File Word chính sách mới về thuế sắp có hiệu lực
  • Luật sửa đổi các luật về thuế 2016 15:05 | 28/04/2016
  • Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn