Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế TNDN

  • Khoản chi từ thiện có được trừ khi tính thuế TNDN? 11:13 | 21/10/2020
  • Khoản chi cho hoạt động từ thiện (như giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai,...) được coi là chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn