thuế TNCN

  • Hồ sơ, thủ tục đối với cá nhân tự đăng ký thuế TNCN 15:00 | 03/02/2021
  • Cá nhân thuộc diện chịu thuế TNCN có thể tự đăng ký hoặc uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập của mình để đăng ký cấp mã số thuế TNCN. Dưới đây là trình tự, hồ sơ đối với cá nhân tự đăng ký mã số thuế TNCN.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn