Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế điện tử

  • Hà Nội chính thức sử dụng dịch vụ thuế điện tử 15:08 | 06/05/2019
  • Từ hôm nay, (6/5) Cục Thuế Hà Nội chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn), NTĐT (nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
  • Nâng cao trách nhiệm của ngân hàng trong quá trình thu thuế điện tử 14:49 | 20/04/2019
  • Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống, tăng cường công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) thì việc trao đổi thông tin thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) qua Cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện nộp thuế điện tử 24/7 từ hệ thống xử lý của Hải quan và ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn