thu hồi

  • Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thế nào? 14:57 | 02/01/2019
  • Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng và bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt ...
  • Thẩm quyền thu hồi, giao đất khi chuyển nhượng dự án 09:10 | 21/12/2018
  • Ông Nguyễn Trọng Hòa An (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về cách hiểu nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 83 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất.
  • Cần sửa luật để thu hồi bằng được tài sản tham nhũng 09:51 | 31/07/2015
  • “Đó là tài sản nhà nước, các đơn vị kia chỉ là đại diện, được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản, chính vì vậy, khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án phải có trách nhiệm phối hợp cùng pháp nhân trong quá trình thu hồi tài ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn