Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thi viên chức

  • Toàn bộ quy định mới nhất về thi tuyển, xét tuyển viên chức 09:15 | 11/12/2019
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp các quy định về thi tuyển và xét tuyển viên chức theo quy định hiện hành tại Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019, hợp nhất Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn