Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

thi tuyển lãnh đạo

  • Bộ Nội vụ: Quảng Ninh không 'xé rào' 10:02 | 06/02/2013
  • Tại cuộc họp báo chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định Bộ ủng hộ các địa phương tổ chức thi tuyển lãnh đạo vì cách làm này đúng chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới công tác cán bộ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn