thi tuyển công chức

  • Thủ tục thi tuyển công chức mới nhất 10:51 | 11/12/2020
  • Ngày 10/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1065/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn