thi nâng ngạch

  • Điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính mới nhất 09:23 | 29/10/2020
  • Công chức giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương có nhu cầu thi nâng ngạch kế toán viên chính thì phải đáp ứng các điều kiện thi theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 6 Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn