Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

thi công xây dựng công trình

  • Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình 14:49 | 05/11/2015
  • Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng (TCXD), ngày 02/11/2015, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về bảo đảm an toàn trong TCXD công trình.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn