thi đua khen thưởng

  • Đồng loạt tăng mức tiền thưởng thi đua, khen thưởng từ 01/7/2020 14:55 | 25/12/2019
  • Các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong thi đua, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao thì được xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng. Cùng với việc xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, cá nhân, tập thể sẽ nhận được một khoản tiền ...
  • Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành công an 14:23 | 18/10/2014
  • Ngày 23/9/2014, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BCA để hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, CA xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn