thanh tra

  • Thanh tra thành phố Hà Nội mời người chết lên làm việc 08:39 | 19/09/2016
  • Tiếp nối chuỗi văn bản được các cấp lãnh đạo Hà Nội “đút chân gầm bàn” ký ban hành, sau hơn 2 năm ròng rã khiếu kiện, thì mới đây Thanh tra thành phố có giấy mời một người đã chết từ lâu đến để làm việc.
  • Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 5 năm/lần 10:32 | 08/12/2014
  • Cuối tháng 11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 10/2014/TT-TTCP quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.
  • Thanh tra Sở xây dựng có tối đa 04 Phó thanh tra 08:24 | 26/05/2014
  • Trung tuần tháng 5 vừa qua, Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BXD-BNV đã được ban hành nhằm hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn