thanh tra thuế

  • Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế 15:19 | 24/06/2019
  • Tổng cục Thuế vừa quán triệt các cục thuế phải tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra.
  • Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế 07:42 | 17/06/2019
  • Để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được giao trong năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện ...
  • Quy định về thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế 08:52 | 09/07/2015
  • Chánh Thanh tra Bộ Tài chính sẽ quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ ...
  • Không phải xuất trình bản giấy khi bị thanh tra thuế 15:46 | 07/08/2014
  • Thủ tướng yêu cầu: các đơn vị thanh tra, kiểm tra có liên quan đến vấn đề thuế, hải quan tại những doanh nghiệp đã thực hiện kê khai điện tử không được yêu cầu doanh nghiệp xuất trình thêm bản giấy.
  • Sẽ bị thanh tra thuế nếu bị tố cáo 08:27 | 19/03/2013
  • Cơ quan thanh tra sẽ ra quyết định thanh tra thuế nếu có cơ sở từ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc theo thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi của người nộp thuế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn