thanh tra

  • Bỏ hàng loạt cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân 10:50 | 26/03/2021
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân, trong đó, xóa bỏ hàng loạt cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân.
  • Thanh tra dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe 11:09 | 31/10/2020
  • Theo Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020, một trong những nội dung trọng tâm công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đường bộ năm 2021 là thanh tra dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe.
  • Thanh tra việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo 17:21 | 20/04/2020
  • Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua, có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn