thừa phát lại

  • Điều kiện hành nghề thừa phát lại 07:48 | 26/06/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hành nghề thừa phát lại.
  • Quy định mới về thu phí hoạt động thừa phát lại 08:38 | 03/12/2016
  • Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 223/2016/TT-BTC về phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.
  • Tăng quyền thi hành án cho thừa phát lại 08:16 | 11/09/2015
  • Việc xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án của các văn phòng thừa phát lại đang gặp nhiều khó khăn do một số cơ quan, tổ chức không hợp tác, mặt khác thẩm quyền của thừa phát lại cũng còn hạn chế…
  • Thừa phát lại vẫn còn gặp khó 10:40 | 08/09/2015
  • Sau sáu năm thực hiện thí điểm, chế định thừa phát lại đã gặp một số khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ cả quy định lẫn thực tế, rất cần sự chung tay gỡ vướng từ các cơ quan có thẩm quyền…
  • Tăng mức chi phí tống đạt của thừa phát lại 17:07 | 31/03/2014
  • Văn phòng Thừa phát lại được nhà nước chi trả chi phí tống đạt đối với trường hợp tống đạt các văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự và mức chi phí được thay đổi như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn