thủ tục

  • Căn cứ để được hưởng chế độ BHYT cao hơn 10:38 | 13/05/2019
  • Bà Ngọ Thị Thu (tỉnh Thanh Hoá) là con gái duy nhất của liệt sĩ, tháng 8/2011 được tuyển dụng là công chức tại UBND phường, đóng BHYT theo quy định. Bà Thu hỏi, bà có được hưởng BHYT theo chế độ của con liệt sĩ không? Nếu được thì cần làm thủ tục ...
  • Ba điểm cần lưu ý khi làm thủ tục khai lệ phí trước bạ 07:56 | 07/05/2019
  • Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Danh mực ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 về việc công bố TTHC sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; Việc xác định giá ...
  • Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đăng ký khai tử 13:47 | 07/01/2019
  • Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn về việc cấp Giấy báo tử, bảo đảm tiếp tục đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy báo tử và đăng ký khai tử cho người dân.
  • Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng 08:13 | 02/01/2019
  • Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn