Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thời hạn sử dụng đất

  • Thời hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 09:24 | 11/09/2020
  • Luật Đất đai 2013 quy định thời hạn sử dụng đất bằng 02 hình thức gồm đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn. Dưới đây là chi tiết thời hạn sử dụng đất được quy định như sau:
  • Đổi mới chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 08:13 | 10/04/2012
  • Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước hoặc doanh nghiệp thu hồi đất; khi thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn