thời giờ nghỉ ngơi

  • Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi theo Thông tư 24/2015/TT-BCT 11:19 | 18/08/2015
  • Ngày 31/7/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 24/2015/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động (NLĐ) làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển. >> Hướng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn