Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

thẩm định giá

  • Đã có thông tư hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá 13:54 | 29/04/2014
  • Theo hướng dẫn mới tại Thông tư 38/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp thẩm định giá (DN TĐG) không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phải trích tối thiểu hàng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ TĐG vào quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.
  • Tiêu chuẩn Thẩm định giá tài sản vô hình 15:29 | 07/02/2014
  • Từ ngày 21/02/2014 tất cả các trường hợp tiến hành thẩm định giá đối với tài sản vô hình cần tuân thủ đúng các quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 13, ký hiệu TĐGVN 13.
  • Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá 08:06 | 13/08/2013
  • Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về Thẩm định giá, trong đó quy định chi tiết tiêu chuẩn thẩm định viên về giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn