thường trú

  • Điều kiện tách hộ từ ngày 01/7/2021 09:57 | 23/03/2021
  • Từ ngày 01/7/2021, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 23, Điều 25 Luật Cư trú 2020 , cụ thể như sau:
  • Những điểm mới về tạm trú, thường trú 10:51 | 06/10/2014
  • (TVPL) - Từ 28/10/2014, Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú, Nghị định 31/2014/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Thông tư 52/2010/TT-BCA. Theo đó, Thông tư 35 có những điểm mới (so với Thông tư 52) ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn