thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

  • Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018 10:34 | 07/04/2017
  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ngoài mức lương, phụ cấp theo quy định của Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH còn bao gồm các khoản bổ sung khác.
  • Điểm tin nổi bật tuần đầu tháng 01/2016 09:48 | 11/01/2016
  • Trong tuần qua (từ 04/01 – 09/01/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật nhiều văn bản nổi bật quan trọng trong các lĩnh vực: bảo hiểm xã hội, lao động – tiền lương, y tế…Cụ thể như sau:
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016 07:56 | 06/01/2016
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. >> Tổng hợp điểm mới Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về lao động ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn